Επιλέξτε το Φόρο σας
€0

€500

€10,000
Helping Others Health Defence Environment Education Culture Order and safety
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΜΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΚΟΙ
                       
0.275 0.1 0.05 0.025 0.075 0.025 0.025 0.05 0.075 0.05 0.075 0.2