Το γράφημα παρουσιάζει τον προυπολογισμό του 2011.

Ανα Φορέα Ανα Μειζόνα ΔαπάνηΑριστερό κλίκ : Εισαγωγή σε βαθύτερο επίπεδο , Δεξί κλίκ : Επιστροφή σε προηγούμενο επίπεδο